Navigation baggrund
Baggrund
Baggrund
Brochure

Nyheder fra Lejre Forsyning

Vi er nu blevet til Fors A/S
Lejre Forsyning, Roskilde Forsyning A/S og Holbæk Forsyning A/S er pr. 1. januar 2016 gået sammen i et fælles forsyningsselskab - Fors A/S.

Vi har derfor fået nyt telefonnummer 70 20 20 66. Når du ringer skal du taste 1 for Holbæk, 2 for Lejre eller 3 for Roskilde.

Denne hjemmeside erstattes snarest af en ny www.fors.dk

Forhøjet vandforbrug
Vi har konstateret et forhøjet vandforbrug fra Kirke Såby Vandværk.

Da der kan være forstsprængninger, opfordres alle forbrugere, der får vand fra Kirke Såby Vandværk. til at holde øje med jeres vandinstallationer for eventuelle utætheder.

Betalingsservice
I forbindelse med overgangen til Fors A/S har kunder med betalingsaftale fået at vide at aftalerne er opsagt af Lejre Forsyning.
Aftalerne overflyttes automatisk til Fors A/S og fortsætter som de plejer.
Vi beklager den forvirring det har medført.

Aflæsning af vandmålere
Lejre Forsyning udsender medio december måleraflæsningskort for Kirke Såby, Rynkebjerggård og Avnstrup vandværker samt Bramsnæs Vandforsyning, egen brønd/boring, enkeltvandforsyninger og følgende private vandværker: Herslev, Kornerup, Mariendal og Hofor Lejre.

Målerne skal aflæses inden d. 31.12.2015 og aflæsningen indberettes senest d. 8.1.2016 til Lejre Forsyning på én af følgende måder:

  • Indtast via telefon på tlf. 33 41 22 93
  • Send aflæsningskortet retur med posten - husk porto og gem aflæsningen til dig selv.
  • Indberet via selvbetjeningen http://selvbetjening.lejreforsyning.dk/

Lejre Forsyning holder lukket mellem jul og nytår
Vi ønsker alle vores kunder og forretningsforbindelser en glædelig jul og et godt nytår.

Klagemulighed
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Ekstraordinære lukketider
Vedtagelsen af fusionen mellem Holbæk, Lejre og Roskildes forsyningsselskaber medfører at Lejre Forsynings medarbejdere i den kommende tid vil være optaget af forskellige arbejdsgrupper, og derfor vil der forekomme tidspunkter hvor telefonen og administrationen på Højbyvej 19 i Lejre vil være lukket.

Tiderne vil blive annonceret løbende.

Ny forsyningsdirektør skifter Vestjylland ud med Sjælland
Michael Brandt skal fra 2016 styre det nydannede selskab FORS A/S med både vand, fjernvarme, spildevand og affald på hylderne.

Læs mere.

Selvbetjening
Lejre Forsyning har oprettet en selvbetjeningsside, hvor du kan se dine stamdata, regninger, måleraflæsninger, anmelde flytning mv.

For at kunne logge ind skal du bruge dit kundenr. og internetkode, som du kan finde på dine regninger.

Gå til selvbetjening.

Holbæk, Lejre og Roskilde danner fælles Forsyningsselskab Forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde bliver slået sammen til ét fælles selskab den 1. januar 2016. Det har et flertal i de tre kommuners byråd besluttet. Det fælles selskab får øget fokus på service i form af konkurrencedygtige priser, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed.

Læs hele pressemeddelelsen.

Status pr. 2. september 2015
Plan for kloakarbejder i Kirke Hyllinge de kommende måneder.

Læs mere.

Udskiftning af vandmålere til fjernaflæste vandmålere
Lejre Forsynings bestyrelse har vedtaget at alle Lejre Forsynings eksisterende vandmålere skal udskiftes til elektroniske vandmålere med henblik på fjernaflæsning.

Udskiftningen foretages i 2015 og 2016.

Udskiftningen kan medføre driftsforstyrrelser i vandforsyningen i Kirke Såby-området.

Læs mere.

 

 Baggrund
Baggrund

Lejre Forsyning - Højbyvej 19 - 4320 Lejre - tlf. 46464040 - mail: kontakt@lejreforsyning.dk